צאטhigh-tech products - eastcom
 
 
 
 
 
 

WiMax Antennas

 
 
 
 
•  2.4Ghz / 3.5Ghz / 5.8Ghz
•  Dual band antennas
•  Power – up to 200W
•  50 Ohm
•  Polarizion : vertical - Horizontal - circular
•  Gain up to 30 dBi
•  Customize available
•  Directional & Omni antenna

 
 
 
2400 Mhz Antenna
 
5200 - 5800 Mhz Antenna
 
1700 - 2500 Mhz Antenna