צאטhigh-tech products - eastcom
 
 
 
 
 
 

VHF & UHF Antennas

 
 
 
 
•  VHF – 174 to 230Mhz
•  UHF – 470 to 860Mhz
•  Dual Band antenna .
•  Gain  2 - 12 dBi
•  75 Ohm
•  Directional & Omni antenna
•  Stickng - Magnetic antenna
•  Customize available
 
 
 
UHF antenna
 
UHF antenna
 
VHF & UHF antenna